Kårstämma 2022

Kårstämma 2022

Härmed kallar Jätten Finn alla medlemmar i Scoutkåren Finn till kårstämma söndagen den 2 oktober 2022 klockan 18:00 på Finnsalarna, Krafts torg 12A, i Lund. 

Motioner till kårstämman skickas till styrelsen@scoutkarenfinn.se senast den 25 september.

Styrelsen är tacksam om alla som avser närvara anmäler sig då det underlättar inköp av lagom mycket fika.
Anmäl dig här.


Handlingar

- Dagordning och Kallelse
- Verksamhetsberättelse 2021
- Resultaträkning 2021
- Balansräkning 2021
- Revisionsberättelse 2021
- Budget 2023
- Förslag till medlemsavgifter för 2023
- Proposition om beredande av val av Valberedning 
- Verksamhetsplan 2023
- Bilaga 1 - Strössel 2023
- Slutförslag2022.pdf (valberedningens förslag)


Senast uppdaterad: 2/10 2022