Kårstämma 2021

Härmed kallas alla medlemmar i Scoutkåren Finn till kårstämma onsdagen den 29 september
2021 klockan 18:00 på Finnsalarna, Krafts torg 12A, i Lund.

Under kvällen bjuds det på klassisk mackfika och Styrelsen är därför tacksamma om samtliga deltagare anmäler sig innan.

Anmäl dig här

Handlingar