Kårstämma 2018

Kårstämman äger rum den 16 september 2018 kl 16:00 på Finnsalarna.

Anmäl dig på listan på Finnsalarna eller till ordforande@scoutkarenfinn.se.

Handlingar

Handlingarna publiceras efterhand som de blir färdiga.

Relaterat: Distriktsstämman