Kämparna

Hej och välkommen till Kämparna!
Kämparna är Scoutkåren Finns ena upptäckaravdelning för scouter i årskurs 4-5. Vi har möten på måndagar kl.18:00-19:30. Ibland är vi inomhus nere på Finnsalarna, men ofta är vi utomhus på äventyr!

Terminsprogram VT20: Kämparna terminsprogram.pdf

Ledarna kan nås på...
kamparna@scoutkarenfinn.se

Linn: 070-837 34 06
Oscar: 073-932 03 89
Victor: 070-680 43 33
Magdalena: 073-853 65 07
Lars-Ingmar: 070-865 52 46


Var redo!


Anmälan vårläger: https://forms.gle/2JnXFnsYATin637E8