Avdelningar

Spårare, åk 2-3

Hajarna

Besök Hajarna

Spårare, åk 2-3

Späckhuggarna

Besök Späckhuggarna

Spårare, åk 2-3

Rockorna

Besök Rockorna

Upptäckare, åk 4-5

Kämparna

Besök Kämparna

Upptäckare, åk 4-5

Spejarna

Besök Spejarna

Äventyrare, åk 6-8

Vikingarna

Besök Vikingarna

Utmanare, födda 2004

Parafinn

Besök Parafinn

Utmanare, födda 2005

Finntrerat

Besök Finntrerat

Utmanare, födda 2006

Finnurligt

Besök Finnurligt