Avdelningar

Spårare, åk 2-3

Hajarna

Besök Hajarna

Spårare, åk 2-3

Späckhuggarna

Besök Späckhuggarna

Spårare, åk 2-3

Rockorna

Besök Rockorna

Upptäckare, åk 4-5

Kämparna

Besök Kämparna

Upptäckare, åk 4-5

Spejarna

Besök Spejarna

Äventyrare, åk 6-8

Vikingarna

Besök Vikingarna

Utmanare, födda 2004

Parafinn

Besök Parafinn

Utmanare, födda 2003

EndorFINN

Besök EndorFINN

Rover, födda 2002

NILS

Besök NILS

Utmanare, födda 2001

Finnsidan

Besök Finnsidan

Utmanare, födda 2005

Finntrerat

Besök Finntrerat