Wild Scouts2012-11-10 till 2012-11-11

Wild Scouts var kårens höstläger 2012 som avslutades med en bland barnen väldigt uppskattad tårt-tävling.