Lägr12013-08-03 till 2013-08-10

Sommarläger för Utmanare och Rover där deltagarna skapade sitt eget program.