Forum Finn2013-10-23

Vid Forum Finn den 23 oktober presenterade den nya styrelsen sig och sitt arbetssätt. Höstlägerkommittén presenterade konceptet för höstlägret (guldgrävare), hur det ska förberedas på avdelningarna och att temat kommer att följas upp på vårlägret 2014. Vi fick också höra om, och diskutera, sommarlägerkommitténs (representerad av Per Eeg Olofsson) tankar inför sommarläger 2014, framför allt vad gäller lägerplats. Därutöver genomförde vi en teambuildingövning och bjöds på en Fin(n) tårta.