Boomerang 20122012-08-04 till 2012-08-11

Boomerang är ett utmanarläger på Vässarö där 5 Finnscouter deltog. Lägret hade ungefär 800 deltagare.