Guldrushen2013-11-22 till 2013-11-24

2013 års Höstläger, med ungefär 100 deltagare.